Μέθοδος Τιλάσα: 

(για τον χώρο και τον άνθρωπο)

Joy Consultation

30 λεπτά, 1 ώρα, πακέτο 7 ή 10 ατομικών συνεδριών

  • Αναδρομή σε αυτήν ή προηγούμενες ενσαρκώσεις, ενεργειακό καθαρισμού του φυσικού και των λεπτοφυέστερων σωμάτων, εναρμόνιση των ενεργειακών κέντρων (chakras), μέθοδος Birth point, Karma release

Tilasa Nest

  • Προσωπική ανάπτυξη σε κλειστή ομάδα 8-10 ατόμων

Gold Lotus Birth

  • Προσωπική ανάπτυξη σε κλειστή Ομάδα 2-3 ατόμων